DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.A., persoana juridică română, cu sediul în Bucureşti, Str. Chiciurei nr. 39-45, sector 3, cod postal 031872, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/2701/1993,  Codul unic de inregistrare 3575631, Codul de inregistrare fiscala RO3575631, scoate la vânzare un pachet de 52.275 actiuni, avand o valoare nominala de 1 leu fiecare, si o valoare nominala totala de 52.275 lei, reprezentand 51% din capitalul social subscris si varsat in cadrul societatii CENEXTRA S.A, CUI 27268030. Vanzarea se va face la valoarea nominala.

Societatea CENEXTRA S.A. nu este tranzacţionată pe nicio piaţă reglementată. Oferta de vânzare a pachetului de acţiuni nu este o ofertă publică în sensul Legii nr. 297/2004.

Prezentul anunţ constituie notificarea atat a acţionarilor existenţi ai societăţii CENEXTRA S.A. cat si a oricaror personae fizice sau juridice interesate, privind intenţia acţionarului DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.A de a vinde în întregime pachetul de actiuni detinut.

Vânzarea se va realiza prin încheierea unui Contract de vânzare-cumpărare acţiuni, tranzacţia efectuându-se în afara pieţelor reglementate.

Toţi termenii şi condiţiile vânzării, inclusiv transferul tuturor creantelor si datoriilor in valoare absoluta sau negociabila, vor fi stabilite prealabil încheierii contractului.

Actionarii/persoanele interesate vor transmite scrisoare de intenţie către DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.A la adresa de corespondenţă: Bucuresti, str. Chiciurei nr. 39-45, Sector 3 sau E-mail: office@deltaacm.ro, până cel mai târziu la data de 20.07.2018 inclusiv.